Praktikos organizavimas ir kursinis darbas I dalis


Sveikas, Istorijos fakulteto trečiakursi,

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, siekdama sklandesnio ir efektyvesnio praktikos atlikimo ir kursinio darbo rašymo, atlieka dviejų dalių studentų tyrimą, kurio metu siekia išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria studentai atliekant praktiką ir rašant kursinį darbą. 

Tyrimo duomenys bus naudojami tobulinant jau vykdomą studijų procesą

Ši apklausa – pirmoji šio tyrimo dalis. Apklausos pildymas užtruks iki 10 minučių. Prašome užpildyti apklausą kuo nuoširdžiau. 

A note on privacy
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.

Praktika

Tavo studijų programa
Archeologija
Istorija
Kultūros istorija ir antropologija

Ar tarp informacijos (praktikos terminai, tikslai, siekiniai, uždaviniai, galimos praktikos vietos) pateikimo datos ir galutinės sutarties pasirašymo datos užtenka laiko suderinti praktikos vietą?

Ar Jums pakanka informacijos susijusios su praktikos organizavimu?
Ar pirmos paskaitos metu buvo aiškiai pristatyti atsiskaitymo už praktiką forma ir reikalavimai, atsiskaitymo terminai?

Kursinis

Ar tarp informacijos (galimų temų sąrašas, galutiniai kursinio temų ir kursinio vadovo suderinimo) pateikimo datos ir prašymo dėl kursinio darbo temos ir vadovo pridavimo datos užtenka laiko suderinti kursinio temą ir vadovą?

Ar Jums pakanka informacijos susijusios su kursinio darbo rašymu?

Ar pirmos paskaitos metu aiškiai pristatyti kursinio darbo metodiniai reikalavimai, atsiskaitymo terminai?

Ar turite papildomi pastebėjimų, susijusių su praktikos organizavimu, kursinio rašymu ar pan.?