VU Absolventų klausimynas


Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) kreipiasi į Jus, Vilniaus universiteto absolventą (-ę), prašydama skirti šiek tiek laiko ir užpildyti klausimyną apie Jūsų patirtį studijuojant VU. Mes dirbame tam, kad padėtume užtikrinti studijų kokybę Vilniaus universitete ir manome, kad Universiteto absolventai gali reikšmingai prisidėti keičiant ir kuriant savąją Alma Mater.

Jūsų nuomonė ir patirtys bus itin vertingos analizuojant esamas problemas ir ieškant sprendimo būdų. Ši apklausa - tai sudėtinė VU SA vykdomo studentų poreikių ir studijų kokybės įvertinimo tyrimo dalis.

Apklausos rezultatai bus naudojami apibendrintoms išvadoms sudaryti.
Apklausa visiškai anoniminė. Trukmė - apie 20 minučių.