VU SA FsF apklausa apie baigiamųjų darbų gynimus


Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto absolvente,

Vienas iš Studentų atstovybės Filosofijos fakultete tikslų yra pagerinti baigiamųjų darbų gynimo procesą, todėl būtume dėkingi, jei galėtumėte atsakyti į žemiau pateiktus klausimus apie gynimo procesą ir taip prisidėtumėte prie studijų proceso gerinimo. Garantuojame konfidencialumą Jūsų pateiktiems atsakymams. Atsižvelgus į susistemintą informaciją bei iš kitų fakultetų surinktas gerąsias patirtis bus teikiamos rekomendacijos VU FsF administracijai.

 

Šioje apklausoje yra 15 klausimai.

A note on privacy
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.