Pirmakursių integracijos į Universitetą tyrimo antroji dalis 2018-2019 m.m.


Sveikas, pirmakursi,

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, siekdama sklandesnio ir efektyvesnio pirmakursių įsiliejimo į universitetą, atlieka dviejų dalių studentų integracijos tyrimą, kurio metu siekia išsiaiškinti universiteto ir VU SA vykdomų veiklų efektyvumą bei prisidėjimą prie sėkmingos pirmakursių integracijos. Tyrimo duomenys bus naudojami tobulinant jau vykdomas veiklas bei kuriant naujas integraciją skatinančias priemones.

Ši apklausa – antroji šio tyrimo dalis. Ją pildyti gali ir nepildęs pirmosios dalies. Apklausos pildymas anonimiškas ir užtruks iki 10 minučių. Prašome užpildyti apklausą kuo nuoširdžiau.