Nesąžiningumo priežasčių tyrimas Vilniaus Universitete


Gerb. respondente,

Vilniaus unversiteto Studentų atstovybė šia apklausa siekia išsiaiškinti sukčiavimo priežastis atsiskaitymų metu. Prašome nuoširdžiai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus iš pateiktų variantų pasirenkant Jums labiausiai tinkantį atsakymą (-us). Naudosime tik apibendrintus rezutatus, todėl garantuojame Jūsų atsakymų konfidencialumą.
Jūsų atsakymai mums labai svarbūs.

Sveiki,

su Jumis sveikinasi VU SA nesąžiningumo prevencijos darbo grupė ir kviečia užpildyti nedidelę apklausą studentų akademiniam sąžiningumui nustatyti.

Šioje apklausoje yra 18 klausimai.

A note on privacy
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.

1 Jūsų pakopa:
2 Jūsų kursas:
3 Jūsų lytis:
4 Jūsų praėjusios sesijos vidurkis:
5 Kodėl studijuojate universitete?

6 Koks Jūsų paskaitų lankomumas?
100 - 75 proc.
75 - 50 proc.
50 - 25 proc.
25 - 0 proc.
7 Pasirinkite Jums tinkamiausią variantą:
Ruošiuosi kiekvienam seminarui
Ruošiuosi tik tarpiniams atsiskaitymams ir egzaminams
Mokausi tik per sesiją
Kita 
8 Kiek paprastai laiko skiriate vienam egzaminui pasiruošti?
Tris ir daugiau dienų
Dvi dienas
Vieną dieną
Mažiau nei vieną dieną
Nesiruošiu
9 Kiek Jums svarbus egzamino įvertinimas?
Labai svarbus, todėl stengiuosi gauti geriausią balą ir dedu maksimalias pastangas
Man svarbu gauti gerą įvertinimą, tačiau kartais pritrūksta valios
Man svarbu gauti tiek, kad nemokėčiau už mokslą
Man svarbu gauti tiek, kad neišmestų iš universiteto
Priklauso nuo egzamino
Kita 
10 Ar pateisinate nesąžiningumą atsiskaitymų metu?
Taip (pereikite prie 12 klausimo)
Tam tikrais atvejais (pereikite prie 12 klausimo)
Visiškai ne
Neturiu nuomonės (pereikite prie 12 klausimo)
11 Dėl kokių priežasčių nepateisinate nesąžiningumo atsiskaitymų metu?
Nes manau, kad tai yra negarbinga bendramokslių atžvilgiu
Nes manau, kad taip elgtis tiesiog nėra gerai
Nes studijuoju dėl žinių
Kita 
12 Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius:
  Visiškai sutinku Iš dalies sutinku Nei sutinku, nei nesutinku Iš dalies nesutinku Visiškai nesutinku
Dėstytojai toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Administracija toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Bendramoksliai toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Draugai toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Tėvai toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Visuomenė toleruoja nusirašinėjimą
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
13 Ar praėjusios sesijos metu pats/pati buvote nesąžiningas (-a)?
Taip
Ne (į kitus klausimus Jums atsakinėti nebereikia)
14 Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius:
  Visiškai sutinku Iš dalies sutinku Nei sutinku, nei nesutinku Iš dalies nesutinku Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes buvo per sunku įsiminti visą egzaminui reikalingą informaciją
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes nesupratau didžiosios dalies dėstomos medžiagos
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes, manau, kad norint gauti geresnį įvertinimą, pateisinamos visos priežastys
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes nespėjau pasiruošti
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes tai nėra mano specialybinis dalykas
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes egzamino medžiaga buvo per daug nesisteminga
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes buvo reikalaujama smulkių faktų, o ne esmės
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes visi nusirašinėjo
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Nusirašinėjau, nes aplinka tai toleruoja
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
Kita
Visiškai sutinku
Iš dalies sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies nesutinku
Visiškai nesutinku
15 Dėl kokių priežasčių nusirašinėjote? (pildyti 14 klausime pasirinkus variantą ,,Kita")

16 Įvertinkite nusirašinėjimo būdus (0 - nenaudoju tokio,....., 5 - naudoju dažniausiai):
  0 1 2 3 4 5
Nusirašau nuo šalia sėdinčio, jam to nežinant
0
1
2
3
4
5
Nusirašau nuo šalia sėdinčio, jam leidus
0
1
2
3
4
5
Pašnibždomis susižinau atsakymą
0
1
2
3
4
5
Naudojuos paruoštukėmis
0
1
2
3
4
5
Naudojant mobiliąją techniką
0
1
2
3
4
5
Kita
0
1
2
3
4
5
17 Kokius kitus nusirašymo būdus naudojate? (pildyti 16 klausime pasirinkus variantą ,,Kita")

18 Įvertinkite egzamino metu nusirašytos informacijos kiekį:
Paruoštukė man atstoja planą
Savomis jėgomis atsakęs į visus klausimus, pasitikrinu
Nusirašau dalį informacijos, kurią sunkiausia buvo išmokti
Nusirašiau didžiąją dalį informacijos
Jeigu ne paruoštukė būčiau neišlaikęs (-iusi)
Kita